Search
Search ×
Elke Casteleyn
/ Categorieën: Overheidsopdrachten

Charter betreffende de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten goedgekeurd

De Minsterraad keurde op 19 januari 2018 het ontwerp van Charter betreffende de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten goed. De centrale doelstelling van dit charter is het aantal KMO’s dat deelneemt aan overheidsopdrachten te verhogen. Overheidsopdrachten moeten toegankelijk worden en zijn voor elke ondernemingsgrootte, dus ook KMO’s. Studies tonen immers aan dat micro- en kleine ondernemingen ondervertegenwoordigd zijn. Het charter wenst dit onevenwicht recht te trekken en elke onderneming gelijke kansen te bieden.

Het charter bevat 13 principes en richt zich tot de federale aanbestedende overheden, die de principes continu dienen toe te passen. Deze 13 principes worden in het charter geduid op wettelijk vlak en aangevuld met een doelstelling, evenals actuele voorbeelden en/of richtlijnen voor de aanbestedende overheden.

Het charter omvat volgende principes:

 • de verdeling in percelen
 • de bekendmaking van opdrachten
 • een gepaste en effectieve mededinging verzekeren bij onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking
 • de gunning op basis van de economisch meest voordelige offerte
 • het gebruik van varianten
 • een adequate bescherming van de rechten op intellectuele eigendom van innovatieve kmo’s
 • het gebruik van elektronische communicatiemiddelen
 • de terugkoppeling naar inschrijvers die niet geselecteerd/niet weerhouden zijn
 • proportionele minimumeisen in het technische bestek
 • proportionaliteit bij selectiecriteria, financiële garanties en betalingsmodaliteiten
 • het gebruik van procedures met onderhandelings- of dialoogelementen
 • de aanvaarde factuur
 • een monitoring van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten

 

Bron: pressecenter.org

Vorig artikel Verhoging drempelbedragen Europese Overheidsopdrachten
Volgend artikel Overdracht zakelijk recht is een overheidsopdracht indien teveel voorwaarden worden opgelegd

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top