Search
Search ×
Dirk De Keuster
/ Categorieën: Overheidsopdrachten

Overdracht zakelijk recht is een overheidsopdracht indien teveel voorwaarden worden opgelegd

SOgent organiseerde als aanbestedende overheid twee toewijzingsprocedures buiten de toepassingssfeer van de wetgeving overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van twee woonprojecten, zijnde deel Ecowijk Gantoise (arrest nr. 240.043) en Woonproject De Porre (arrest nr. 240.044).  Hiervoor ging SOgent op zoek naar een private partner aan wie een zakelijk recht zou worden toegekend met de verplichting om de woonwijk op eigen risico te ontwikkelen. De aanbestedende overheid was van oordeel dat de wetgeving overheidsopdrachten niet van toepassing was en organiseerde een sui-generis-toewijzingsprocedure. In het selectiedossier stelde de aanbestedende overheid dat  het de realisatie betreft op eigen privaat risico en onder privaat bouwheerschap, van een privaat project, ingebed in publieke ruimtelijke voorwaarden eigen aan een woonontwikkeling van deze schaal en rekening houdende met de ambities van Sogent als grondeigenaar. Om die reden was de overheidsopdrachtenwetgeving niet van toepassing. De verzoekende partij gaat hiermee niet akkoord en stelt dat de wetgeving overheidsopdrachten wel van toepassing is omdat de aanbestedende overheid een hele reeks voorwaarden oplegt waaraan de private ontwikkeling moet voldoen.

De Raad van State volgt de redenering van de verzoekende partij en is van oordeel dat de wetgeving overheidsopdrachten wel van toepassing is. De Raad stelt immers vast dat de aanbestedende overheid inderdaad reeds in de selectiefase éénzijdig verregaande voorwaarden oplegt waaraan de projecten moeten voldoen.

De Raad voegt er twee zaken duidelijk aan toe. De Raad stelt allereerst dat het feit dat het project door de verwerende partij wordt gekaderd in een overeenkomst tot het verlenen van een zakelijk recht op gronden die in haar eigendom zijn, niet belet dat zou worden vastgesteld dat het wel degelijk om een transactie gaat die als het gunnen van een overheidsopdracht dient te worden beschouwd. De Raad vervolgt dat de vraag of de bouwwerken bestemd zijn om in het patrimonium van de aanbestedende overheid terecht te komen of aan derden zullen worden verkocht, geen invloed lijkt te hebben op de kwalificatie als overheidsopdracht.

Uit het arrest blijkt dat voorzichtigheid geboden is indien een aanbestedende overheid allerhande voorwaarden gaat koppelen aan de overdracht van een zakelijk recht op een grond. Bij twijfel is het veel beter de wetgeving overheidsopdrachten toe te passen én geen risico te nemen.

Vorig artikel Charter betreffende de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten goedgekeurd
Volgend artikel Helpdesk e-procurement: nieuw adres en telefoonnummer

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top