Search
Search ×
Dirk De Keuster
/ Categorieën: Vastgoedfiscaliteit

Verhuur onroerende goederen kan nu ook onder de BTW

Verplicht of optioneel

Bij de verhuur van een gebouw aan een BTW-plichtige die het gebouw uitsluitend gebruikt voor zijn economische activiteit, zullen de partijen er voortaan gezamenlijk voor kunnen kiezen de verhuur aan BTW te onderwerpen, mits het gaat om een nieuw gebouw waarvoor de BTW op de aannemingswerken pas voor het eerst opeisbaar is geworden op 1 oktober 2018. Voorwaarde hiertoe is wel dat er een specieke verklaring wordt afgelegd door huurder en verhuurder. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat een specifieke verklaring in de huurovereenkomst kan volstaan. Dit optioneel stelsel is enkel van toepassing in een B2B omgeving. Ze kan ook toegepast worden door vrijgestelde belastingplichtigen maar niet door overheden. Om die reden is deze optionele toepassing moeilijker toepasbaar bij PPS-projecten. Deze nieuwe regeling laat wel al bestaande regelingen verder bestaan waaronder het diensten- en bedrijvencentrum, onroerende leasing, ...  onder BTW.

De verhuur van een onroerend goed voor maximaal zes maanden moet voortaan worden onderworpen aan BTW. Deze verplichting geldt in principe zowel in een B2B en B2C omgeving. Er zijn wel heel wat uitzonderingen waaronder de verhuur voor “bewoning” of de verhuur aan organisaties zonder winstoogmerk.

Verlaagde tarieven

De wet van 14 oktober 2018 wijzigt ook het KB nr. 20 inzake de BTW-tarieven. Het gaat om de uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6 of 12%, zoals dat vandaag van toepassing is bij onroerende financieringshuur of leasing van bepaalde gebouwen (in het kader van de sociale huisvesting en schoolgebouwen, e.d.), tot de gevallen waarin de “verhuur” van dergelijke gebouwen aan BTW is onderworpen.

 

Vorig artikel Grondwettelijk Hof wijst beroep tegen Vlaams Onteigeningsdecreet af
Volgend artikel Prettig jaareinde en goed begin !

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top