Search
Search ×

Bezwaar indienen tijdens openbaar onderzoek niet langer noodzakelijk voor beroep tegen omgevingsvergunning

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid, respectievelijk een jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan worden ingesteld indien tijdens het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag een gemotiveerd bezwaar werd ingediend, vernietigd (Arrest nr. 46/2019 van 14 maart 2019).

Deze regeling werd via de Codextrein, eind 2017, ingevoerd in het Omgevingsvergunningsdecreet.

Lees verder

GRUP VSGB vernietigd voor Uplace

De Raad van State heeft in het arrest nr. 240.302 van 22 december 2017 het in 2016 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze cluster C.3 vernietigd.  De Raad van State stelt vast dat, ten opzichte van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2011, de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2016 een substantiële toename – en dus geen reductie – van de toegelaten handelsoppervlakte in de Uplace-zone tot gevolg hebben. Aldus blijkt er een onjuiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieueffectrapport uit 2010 te gebruiken.

Lees verder

Uitstel inwerkintreding decreet integraal handelsvestigingsbeleid

De Codextrein Ruimtelijke Ordening is in aantocht, weliswaar met vertraging. Deze vertraging heeft tot gevolg dat de Vlaamse Regering tegen 1 januari 2018 niet meer het nodige uitvoeringsbesluit kan opmaken teneinde de integratie te bekomen van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten (de zogenaamde ‘socio-economische vergunning’) in de omgevingsvergunning. 

Lees verder

Milieuvergunning van Uplace opnieuw geschorst door de Raad van State.

De Raad schorst de nieuwe milieuvergunning in het arrest nr. 237.852 van 30 maart 2017. De Raad oordeelt dat  het niet onredelijk is te veronderstellen dat sedert de opmaak van het milieueffectrapport (MER) in 2010 – op basis van de op dat ogenblik beschikbare verkeerstellingen en gehanteerde verkeersmodellen – zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die een negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten en de daaraan verbonden impact op de luchtkwaliteit.

 

Lees verder
RSS
1234

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top