Search
Search ×

10-jarige OLO op laagste niveau ooit

De Belgische langetermijn rente op 10 jaar (= OLO) is gedaald tot het laagste niveau ooit, zijnde 2,82%. Dit is echter nog steeds 1,7 % meer dan Duitsland. Te lage rentevoeten hebben ook nadelen. Ze wijzen op een moeilijke economische situatie. Daarenboven is het slecht nieuws voor spaarders. De daling wordt bovendien ingepikt voor de banken die hierdoor hun marge kunnen verhogen. Voor de staatsfinanciën is het wel goed nieuws. Lees verder

Prejudiciële vraag over verschillende fiscale behandeling van IGS en de AGB's

Het Hof van Beroep te Gent heeft een pejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof over het verschil in fiscale behandeling tussen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) en de autonome gemeentebedrijven. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn immers op grond van artikel 180, 1° junco, 220, 2° WIB92 vrijgesteld van vennootschapsbelasting terwijl de AGB's wel vennootschapsbelasting moeten betalen. Afwachten wat het Grondwettelijk Hof hierover zal beslissen. Zie B.S. 23 februari 2012 Lees verder

Het beloningsbeleid van financiële instellingen

In het Staatsblad van 2 maart 2011 is het Koninklijk Besluit van 22 februari 2011 verschenen tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 8 februari 2011 aangaande het beloningsbeleid van financiële instellingen. In dit Koninklijk Besluit keurt de Koning het reglement van het CBFA van 8 februari 2011 aangaande het beloningsbeleid van financiële instellingen, goed. Dit reglement heeft betrekking op het beloningsbeleid van een instelling voor medewerkers met inbegrip van variabele beloningen, salarissen en uitkeringen uit hoofde van discretionaire pensioenen. Het beloningsbeleid heeft betrekking op alle categorieën van medewerkers wier beroepsactiviteiten het risicoprofiel van de instelling betekenisvol beïnvloeden. Bij de vaststelling en de toepassing van hun beloningsbeleid nemen de instellingen de beginselen in acht die opgesomd staan in artikel 7 van het reglement. Deze beginselen houden onder meer in dat het beloningsbeleid in overeenstemming moet zijn en moet bijdragen aan een degelijk en doeltreffend risicobeheer en niet mag aanmoedigen tot het nemen van meer risico's dan voor de instelling aanvaarbaar is. Dit reglement voert tevens de verplichting in om een aanzienlijk deel en in ieder geval tenminste 40% van de variabele beloningscomponent uit te stellen over een periode van tenminste drie tot vijf jaar die aansluit bij de aard van de onderneming, haar risico's en de activiteiten van de medewerker in kwestie. Indien een variabele beloningscomponent een bijzonder hoog bedrag is, wordt daarvan minstens 60% uitgesteld. De duur van de uitstelperiode wordt vastgesteld in overeenstemming met de bedrijfscyclus, de aard van de activiteiten, de risico's daarvan en de activiteiten van de medewerker in kwestie. Lees verder
RSS
12

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top