Search
Search ×

Formele motiveringsplicht geldt ook bij geheime stemming

In het rechtskundig weekblad dd. 23 juni 2012 is het arrest gepubliceerd van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2011 (nr. 85/2011). In dit arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof - net zoals de Raad van State reeds had gedaan (zie om. R. v.St. 21 februari 1995, nr. 51.711) - dat ook bij een geheime stemming de formele motiveringsplicht geldt. In een noot onder dit arrest stellen I. Opdebeeck en A. Coolsaet dat deze motiveringsplicht geen grote moeilijkheden oplevert. Er zijn twee praktische oplossingen. Er wordt bij voorkeur gestemd over een ontwerpmotivering. Een tweede mogelijkheid bestaat er in een synthese te maken van de argumenten die tijdens het debat met gesloten deuren zijn geuit. Lees verder

Wijziging in de regelgeving tast rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel niet aan

In het NJW van 30 mei 2012 wordt het arrest nr. 13 oktober 2011 nr. 215.734 gepubliceerd. In dit arrest oordeelde de Raad van State dat de wijziging van de regelgeving inzake de toekenning van renovatiepremies, zonder dat er een overgangsregeling wordt voorzien voor nieuwe aanvragen, geenszins het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel aantast. Onder dit arrest is een noot toegevoegd van John Toury "Subsidies bij renovaties, geen verworven rechten". Lees verder
RSS
12345

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top