Search
Search ×

Welkom

We heten u van harte welkom op de website van DKC-advocaten. Dirk De Keuster en Elke Casteleyn hebben hun krachten en kennis gebundeld in één kantoor. Zij krijgen daarbij de steun van Uschi Steurs (advocaat), Patrick Vandevelde (stedenbouwkundige) en Danielle Bracke (administratie en boekhouding).

Het kantoor specialiseert zich in publiekrecht (overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, milieurecht, onteigeningen, strafrecht, …) en privaat bouwrecht (bouwgeschillen, huur, …). Wij vertegenwoordigen cliënten bij o.m. het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en alle hoven en rechtbanken. Wij zijn ook erg actief in de begeleiding van PPS-projecten (administratieve centra, culturele gebouwen, scholen, sportinfrastructuur, gebiedsontwikkeling , …).

Wij staan voor een duidelijke en doelgerichte aanpak. Bij ons krijgt u een concreet antwoord op uw vragen in een heldere taal en geen lang theoretisch advies in een juridisch jargon. Wij streven naar een snelle oplossing van het probleem en trachten lange procedures maximaal te vermijden.

Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Voor meer informatie kan u steeds terecht op één van onze kantoren (tel. 03/384.04.07 én 0477/61.98.74) of stuur een mail naar info@dkc-law.be.

Dirk De Keuster en Elke Casteleyn

Actualiteit

Uitnodiging seminarie

De Keuster & Casteleyn Advocaten hebben het genoegen u uit te nodigen  op hun seminarie.

Het seminarie gaat door op 19 september 2017 in Odisee Hogeschool, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas (parking: WZC De Spoele Lamstraat 44 - betalend)

Het seminarie wordt herhaald op 19 oktober 2017 in het Administratief en Cultureel Centrum Bethaniën, Handelslei 167, 2980 St-Antonius Zoersel.

Lees verder

Het Vlaams Huurdecreet

De Vlaamse Regering heeft in de laatste ministerraad voor het zomerreces het ontwerp van huurdecreet goedgekeurd. Dit betreft het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, namelijk het Vlaams Huurdecreet.

Het Vlaams Huurdecreet zal in werking treden op 1 september 2018, met uitzondering van artikel 38 (Huurwaarborg) en artikel 76, tweede lid (Artikel 10 – waarborg van de Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot huishuur), die in werking zullen treden op de datum die de Vlaamse Regering bepaalt.

Lees verder

Aan de slag met de nieuwe reglementering op de overheidsopdrachten

Velen stelden zich de afgelopen weken de vraag of 30 juni 2017 als datum voor de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering overheidsopdrachten wel haalbaar was. Sinds afgelopen dinsdag 27 juni, is hierover geen twijfel meer: met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels, is de laatste horde genomen.

Dit betekent dat alle opdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een aanvraag tot deelneming of offerte wordt uitgestuurd, onderhevig zijn aan de nieuwe reglementering op de overheidsopdrachten.

Lees verder

KB Uitvoering overheidsopdrachten gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2017 is het langverwachte KB Uitvoering overheidsopdracht verschenen. Het koninklijk besluit van 22 juni 2017 wijzigt het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Lees verder
RSS
Eerste45678910111213Laatste
Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt de website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies). De bekendste hiervan zijn cookies voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies.

De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en de gebruiker kan er niet door geïdentificeerd worden. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet in de vorm van cookies opgeslagen. De persoonsgegevens die de gebruiker via de website invoert bij het gebruik van formulieren (inschrijven op de nieuwsbrief) worden verwerkt conform onze Privacyverklaring.

Lees hier onze algemene privacyvoorwaarden.